Rabu, 22 Mei 2013

Tadina Mah Hayang Siga Batur

leaf


Tadina mah ieu blog teh rek dijieun siga batur anu tampilanana aredun, tapi dicoba-coba beuki dieu teh ngadon beuki lieur asa teu sanggup nyieun layout siga batur teh. Batur mah arinyieun layout teh asa jarago, naha ai kuring mah rek nyieun posting ge kudu mikir heula salila lila. Batur mah lamun nyieun postingan atawa ngalayout teh assa gancang jeung hasilna harade deui, ai sim kuring ngulik salila lila anggeur weh hasilna kieu kieu keneh teu bisa hade siga batur. Hampuranya lamun postingan nu hiji ieu make bahasa sunda, kumaha urang weh atuhnya da blog blog urang.

Tah lamun geus kieu lieur pan kudu kumaha, rek di anteupkeun da lebar ieu postingan geus lumayan rea jeung nyieun na oge make hate deui, rek diteruskeun da kumaha oge sok keheul ai teu bisa ngalaout siga batur teh, tapi bae weh ah nu penting mah rame beuneru teu? eta pan inti na mah. Hampuranya lamun bacaanana rada teu ngeunah dibaca da biasa na ge ngobrol sapopoe jeung urang make basa siga kieu pan.
Jadi intina mah kumaha aing!!

7 komentar:

Silahkan berkomentar dengan bijak :)